De geheime organisaties: verenigingen in de schaduw

De Geheime Organisaties : verenigingen in de schaduw.

Geheime Organisaties zijn in allerlei vormen terug te vinden in de literatuur en de entertainment, zijn die een product van verbeelding, overdrijving, en literaire vrijheden, of zijn het subculturen die in de maatschappij leven en functioneren als een onzichtbare kracht?  Vandaag hecht de moderne mens een enorm belang aan netwerking, niet alleen op sociaal vlak zoals de overbekende Facebook, Twitter, Instagram, en varianten, maar ook wordt er grondig gewerkt aan netwerken op professioneel vlak, zoals onder andere Linkedin.  Deze hedendaagse tendens bestaat eigenlijk al heel langer, geheime vennootschappen hebben hun bestaansredenen in het onderhouden van netwerken met gelijk denkende, en dit sinds verschillende eeuwen.

Aura der geheimzinnigheid

Het is logisch wanneer men iets geheim wil houden dit subject is aan talloze speculaties en er een sinistere waas rondhangt van verborgenheid.   Alhoewel meestal organisaties een politieke of religieuze agenda hebben zijn ze het doelwit van sceptici die er al gauw wilde theorieën aan gaan vastknopen van complotten, misdaad of gewoon worden bestempeld als “slecht”.  In mijn zoektocht naar bepaalde organisaties heb ik verschillende schaduw organisaties bestudeerd, alhoewel de namen soms bekend zijn, is het misschien nuttig om ook de verschillen aan te tonen tussen deze groeperingen.

De Bilderberg Groep

Het is misschien aangeraden om te beginnen met een geheime organisatie die al redelijk publiekelijk bekend is en waarvan de leden zich mogen rekenen tot de prominenten der aarde.  Alhoewel iedere organisatie overduidelijk een eigen agenda en belangen heeft is het misschien ook raadzaam te wijzen dat “geheim” niet automatisch synoniem is voor “kwaad”.

Theoretisch zijn er geen leden doch “gasten” en niet van de minsten zo zijn er talrijke leden van de Koninklijke monarchieën incluis die van Nederland en België, voorname staatslieden, politici, bankiers en andere VIP’s.     De beweging is ontstaan in 1954, en heeft jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd in een exclusief mondain oord en is uiteraard toegankelijk enkel op invitatie.  Gesticht als een think tank is het uitgegroeid tot een toonaangevende groep die onbetwistbaar door de macht van de leden een stempel drukt op de wereldeconomie en politiek in het algemeen.   Er zouden minstens 130 permanente leden zijn de benaming komt uit Nederland naar het Bilderberg Hotel, waar de eerste meeting ooit plaats heeft gevonden.

Het geheimzinnige zit hem vooral in de afzondering met een totaal verbod op media, ook bestaat er blijkbaar een zwijgplicht want nooit of ten nimmer wordt er enige informatie uitgelekt.  De beveiliging van deze bijeenkomsten zijn spectaculair, wat ook de sfeer van geheimzinnigheid nog meer accentueert.  Deze organisatie wordt wel eens de eerste wereldregering genoemd gezien de meest invloedrijkste mensen in de wereld het blijkbaar over een aantal zaken eens geraken.  De officiële mededelingen zijn dat ze zich bezighouden met internationale verstandhouding.  Persistent gerucht dat deze groep de opdracht gaf tot de moord op John F. Kennedy blijft nazinderen.

De Hashshashin: broederschap in moord

Voor hen die denken dat geheime organisaties een exclusief product zijn van de westerse Cultuur en van de moderne tijd, kan ik onmiddellijk ontnuchteren met deze organisatie.

De Hashshasin ook gekend onder naam Nizari, waren (of zijn?) een geheimzinnige organisatie van huur moordenaars die ontstonden in het Midden Oosten in de dertiende eeuw.  Blijkbaar was ook toen de Arabische wereld het kruitvat welke het nog steeds is, deze groep droomde van een Shi’ite Staat.  gezien ze in de minderheid waren en omringd door andere geloof strekkingen waren ze verplicht toevlucht te nemen tot guerrilla tactieken, ze waren erg bedreven in spionage en infiltratie, sabotage en vooral publiekelijke moorden.  Ze waren een moslim ninja avant la lettre en getraind in koelbloedige, effectieve moorden zonder onschuldige burgerslachtoffers.  De legende zegt dat je een Hashshashin moordenaar kon herkennen het moment dat hij je de keel oversneed.  Ze waren zeer bedreven in terreur, vooral van psychologische aard zo werden vijanden dikwijls wakker met op hun hoofdkussen een dolk van de organisatie, als waarschuwing en symbool van hun ontoombare macht.  De Mongolen slaagden erin de groep ernstige verliezen toe te brengen en vanaf dan verwaterde de organisatie naar huur moordenaars die ingezet werden door talrijke personen waaronder King Richard het Leeuwenhart van Engeland.  De legendes zijn een eigen leven gaan leiden, zo wordt aangenomen dat de naam komt van het woord Hashish, en dat ze hun opdrachten uitvoerden onder de invloeden van drugs.  Het Engelse woord “Assasin” (moordenaar) kreeg van hen zijn betekenis.  In het Midden Oosten wordt de naam nog met respect uitgesproken door vriend en vijand, dat laat mij toe te twijfelen of ze effectief tot het verleden behoren?.

De Ridders van de Gouden Cirkel

Ontstaan tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, oorspronkelijk een politieke beweging die droomde van een annexatie van Mexico en die voor de instandhouding was van de slavernij.  Bij het uitbreken van de Burgeroorlog schaarden de leden zich achter de regering van het Confederale Zuiden.  Uiteindelijk werd de groep een soort van rebellen die de noordelijke troepen begonnen aan te vallen met guerrilla tactieken.  In de Noordelijke Staten was de geheime groepering vooral actief in spionage en het ophitsen van de bevolking.  Alhoewel ze in het geheim opereerden waren ze zeer stoutmoedig en de organisatie heeft zelfs tevergeefs gepoogd Mexico binnen te vallen en te veroveren.  De Staatsgreep in de de Staat New-Mexico slaagde wel voor een korte tijd.  Er wordt gezegd dat na de oorlog de groep werd ontbonden, sommige bronnen denken dat ze aan de basis lagen voor de Klu Klux Klan.  Bekende leden waren John Wilkes Booth , de man die president Lincoln vermoorde, Jesse James, de beroemde outlaw en President Franklin Pierce, dient wel gezegd dat deze beweringen nooit konden gestaafd worden door documenten.

Skull and Bones

Als er een ideale voedingsbodem is voor geheime organisaties zijn het wel de Universiteiten.  De wereld vermaarde Universiteit van Yale is geen uitzondering, op hun gronden zag de organisatie Skull and Bones het levenslicht.  Uit elke lichting nieuwe studenten worden de besten gekozen, de leiders van morgen.  Skull and Bones heeft een indrukwekkende ledenlijst zoals verschillende Amerikaanse Presidenten, Senatoren, Rechters, Politici, zaken magnaten en intellectuelen.  De organisatie is één van de rijkste inde wereld, geld is absoluut geen probleem, zo is de organisatie eigenaar van een volledig eiland in New York.  Alhoewel ze nu een publiek geheim zijn, bestaan ze wel degelijk en worden de rituelen nog steeds doorgevoerd.  Alhoewel waarschijnlijk relatief onschuldig van aard, zijn ze het sociale netwerk bij uitstek in de Verenigde Staten, en staan ze vooral bekend door hun grappen en straffe daden, die eigenlijk meer in de richting gaan van studenten humor.  Zo hebben ze ooit de schedel ven de legendarische Apacheleider Geronimo gestolen.  Bekende leden zijn onder andere de Presidenten Bush Sr en Jr.

De Illuminati

Alhoewel over deze organisatie een mist hangt van geheimzinnigheid is deze naam welbekend bij het grote publiek.  De groep zou zijn oorsprong gevonden hebben in Duitsland rond de jaren 1700.  Oorspronkelijk propageerden ze zich als vereniging van “vrij denkende mensen”.  Door een lastercampagne keerde het publiek zich tegen hen en werden ze al gauw bestempeld als gevaarlijk en revolutionair.  Onder andere de ontketening van de Franse Revolutie wordt aan hen toegewezen.  De organisatie zou ontbonden zijn, maar volgens de geruchten zouden de leden wel degelijk ondergronds de organisatie verder uitbouwen.  De theorie bestaat dat ze een soort schaduwkabinet vormen die de wereld in een bepaalde richting stuwt.  Alhoewel er geen bewijzen zijn gevonden, blijft het gerucht hardnekkig bestaan dat deze groep wel degelijk actief is en nog steeds een enorme invloed heeft.  Barack Obama, Winston Churchill, Goethe en de Presidenten Bush sr en Jr zouden illustere leden zijn (geweest).  Thomas Jefferson heeft ooit publiek zijn sympathie voor de principes van de organisatie uitgesproken.

De Vrijmetselaars

Waarschijnlijk de best bekende en toe gangbare “geheime” organisatie.  Alhoewel ze veel van hun mysterie hebben verloren, staan ze nog steeds model voor  “de geheime organisatie”.  Er wordt aangenomen dat er momenteel wereldwijd vijf miljoen leden zijn.  Officieel zou de groep pas bestaan sinds 1717 doch er zijn documenten die wijzen dat de echte oorsprong begon in 1300, oorspronkelijk ontstaan als een soort van service club met hoge morele waarden.  Alhoewel na analyse de rituelen eerder onschuldig lijken, worden ze nog steeds in verband gebracht met occulte zaken, de grootste tegenstanders van de organisatie zijn de verschillende kerk gemeenschappen.

Hun afdelingen ook Loges genoemd zijn heden ten dage gemoderniseerd, één aspect heeft echter de tijd des tand overleeft namelijk de inwijdingsrituelen.  Zonder sponsoring van een bestaand lid, ook wel peterschap genoemd komt men er niet in.  Er is ook nog steeds een duidelijke hiërarchie vooraleer men “Meester metselaar” kan worden.  Er bestaat ook een geheime communicatie code gaande van codewoorden en handdrukken en gebaren.  De bijeenkomsten zijn niet toegankelijk voor niet-vrij metselaars.

De Thule Gemeenschap

Bijna alle geheime verenigingen worden beschuldigd van slechte bedoeling, van deze organisatie was het een gerucht die daadwerkelijk klopte.  De organisatie zag het levenslicht in de woelige jaren na wereld oorlog I.  Oorspronkelijk was het een Duitse groep die als doelstelling de verheerlijking had van de Germaanse Cultuur, met hier en daar een zijsprongetje naar occulte adoratie.  Algauw in de jeugd van de nazi ideologie kreeg het een ronduit racistisch karakter en stond het voor de verspreiding van het Arische ras.  Politiek groeide de organisatie zeer sterk met duizenden leden, een eigen dagblad en de bezielers van de Deutsche Arbeiters Partei, één van de jonge leden Adolf Hitler werd lid, en zou uiteindelijk de partij overnemen en herdopen tot de N.S.D.A.P., de nazi partij.   De mystiek rond de groep was vooral gebaseerd op het legendarische land van Thule die zich ergens had bevonden in Noordelijk Europa.  De leden zwermden uit in alle rechtse partijen en de Thule gemeenschap verdween officieel na de oorlog…alhoewel er wordt beweerd dat ze nog steeds actief zijn en een Vierde Rijk voorbereiden.  Bekende leden waren Rudolf Hess, Adolf Hitler, Arthur Rosenberg.

De Ridders van Columbus

Geboren in Connecticut, meer bepaald in de stad New Haven in 1882 door Michael J. McGivney.  De organisatie stelt zich voor als een liefdadigheidsorganisatie en sponseren religieuze en educatieve projecten.  De organisatie staat open voor alle katholieke mannen vanaf 18 jaar, het ledenaantal is onbekend maar zou aanzienlijk zijn.  Officieel hebben ze 12.000 tempels en ongeveer 1,7 miljoen leden.  Bekende leden waren John F. Kennedy en de baseball legende Babe Ruth.  Verder is er zo goed als niks bekend over deze organisatie.

De Beati Paoli

We verplaatsen ons eventjes naar Italië, Beati Paoli, betekend letterlijk “de gezegenden”, ontstaan in de jaren 1600 was het een zeer belangrijke sekte en bestond uit edellieden en intellectuelen in Sicilië.  De vereniging ontstond als reactie op de corruptie van de staat, de sekte nam zelf het recht in handen en vermoorde corrupte ambtenaren en staatslieden.  Ze gingen gekenmerkt door steeds een lange zwarte monnikspij te dragen, en ze sloegen enkel ’s nachts toe.  Ze hielden hun eigen processen en executeerden degenen die schuldig werden bevonden door hun rechtbanken.

Alhoewel er zeer weinig geschriften gevonden zijn, wordt door intellectuelen algemeen aangenomen dat uit hun organisatie later la Cosa Nostra, of de maffia is gegroeid. Ook een leuke trivia is dat de populaire gaming reeks Assasin’s Creed of hun is gebaseerd.

De Feniaanse Broederschap

Gesticht door John O’Mahony in 1858 als Iers nationale beweging in de  Verenigde Staten.  Hun doelstelling was de invasie van Brits Canada als wraak voor de Engelse bezetting van Ierland.  Alhoewel de doelstelling utopisch was boekte de organisatie wel succes.  De Ierse immigranten financierden massaal de organisatie, deze organisatie viel niet minder den driemaal Canada aan in 1866, 1870 en 1871;  De invasies slaagden niet door tussenkomsten van Canadese en Amerikaanse Regeringstroepen.  Alhoewel ontbonden zijn er nog die beweren dat de organisatie heimelijk de annexatie aan het voorbereiden is met Canada.  De naam Feniaan komt van Fianna, welke in de oudheid Ierse strijders waren.

Opus Dei

Binnen de katholieke kerk is er inderdaad een geheime organisatie namelijk Opus dei.  Gesticht in Spanje in 1928 door Josémaria Escrivà met de expliciete toestemming van Paus Pius XII.  Er is heel wat controverse over deze organisatie voornamelijk over de strikte regels en de religieuze structuur.

Alhoewel de katholieke kerk geheime organisaties veroordeeld en het lidmaatschap ervan verboden is, blijft Opus Dei de kenmerken dragen van een secreet orde.  Er werd wereldwijd aandacht aangegeven onder meer door “The Da Vinci Code”  van Dan Brown.

Bedenking

Uiteraard is de algemene regel van geheime organisaties het stilzwijgen, het is dan ergens logisch dat er zeer weinig gedocumenteerde bewijzen terug te vinden zijn.  Nochtans is het niet denkbeeldig dat geheime organisaties hun stempel drukken op de dagelijkse gang van zaken in de wereld.  Om zomaar alles te verplaatsen naar het rijk der fabelen lijkt mij niet erg verstandig.  Deze beperkte opsomming is in geen geval begrenzend er zijn nog veel meer obscure organisaties.  De kans is dus reëel dat U als lezer ook iemand kent die een lidmaatschap heeft van één of andere organisatie die het liefst alles binnenkamers wil houden.  Het is ook aannemelijk dat leden van bijvoorbeeld een think tank niet met hun onderzoeken en conclusies te koop lopen, kennis kan immers onthutsend werken.  Verschillende organisaties hebben doelbewust een misdadig karakter zoals de maffia en de Yakuza doch niet alle geheime vennootschappen zijn per definitie uit eigenbelang of winstbejag, het kan ook gezien worden als zelfpreservatie.  De mystiek zal blijven, de waarheid ook…zelfs al is die niet altijd gekend.

© Thalmaray – 2011.

 

Leave a Comment