Cher Ami, gevederde redder van 197 soldaten in de eerste wereldoorlog

Cher Ami, wat zou kunnen doorgaan voor een scenario van de kolderreeks “ Allo Allo” is één van de meest heroïsche verhalen van de eerste wereldoorlog.  Ook dit jaar zal overal, maar vooral in Vlaanderen vieringen plaatsvinden ter herdenking van het ontstaan van de eerste wereldbrand meer dan 100 jaar geleden. De naam Cher Ami werd niet gegeven aan een koene Franstalige verzetsstrijder maar aan… een duif.

Blijkbaar niet zomaar een vogel want deze Cher Ami heeft maar liefst het leven gered van zo’n kleine tweehonderd Amerikaanse soldaten.

Het verhaal situeert zich in 1918 in Noord Frankrijk. Hoewel de oorlog op zijn laatste voeten loopt wordt er nog krampachtig strijd geleverd in de slag van Meuse-Argonn, de veldslag zou uiteindelijk 47 dagen duren. In een laatste ode aan de idiotie van de oorlog vechten meer dan één miljoen geallieerde soldaten tegen de Duitsers. 25.000 Amerikanen hebben deze slag niet levend verlaten.

Een groep van 500 Amerikanen is volledig omsingeld door de Duitse troepen. Driehonderd van hen sneuvelden de eerste dag. Om de tragedie compleet te maken hebben ze ook nog te maken met het fenomeen van friendly fire, en worden ze per vergissing beschoten door hun eigen artillerie. Via twee postduiven probeert de bevelhebbende officier van de omsingelde groep contact te leggen. Beide dieren worden door de vijand neergeschoten, waarna uiteindelijk Cher Ami wordt uitgestuurd met een simpele boodschap: “In godsnaam, stop ermee!”.

Op miraculeuze wijze slaagt de duif erin het hoofdkwartier te bereiken. Het dappere beest was gewond aan een poot, de borst en een oog. Dankzij de boodschap werd de artillerie gestaakt zodat 197 leden van het bataljon werden gered. Zes maanden later overleed de dappere duif aan zijn verwondingen. De vogel kreeg het” Croix de Guerre” voor moed.

Cher Ami kreeg de heldenstatus en wordt persoonlijk door de legendarische generaal Pershing naar de States begeleid.

De duif werd opgezet en is tentoongesteld in het befaamde Smithsonian in Washington D.C. Het is een typevoorbeeld hoe kleine details uiteindelijk het verloop van een veldslag of een oorlog kunnen (mee)bepalen.

Het verhaal van Cher Ami mag dan een gewone fait d’hiver zijn, er wordt dikwijls vergeten dat sinds het begin der menselijke conflicten tot op heden, dieren meestrijden in oorlogen. Niet zelden zijn deze dieren tot grootse en heldhaftige dingen in staat. Zij bezitten namelijk de meest gezochte deugd in een soldaat die van loyaliteit, tot in de dood toe.

Leave a Comment