Albert Einstein – Trivia en info

Albert Einstein, de vader van de relativiteitstheorie, weetjes over een genie

Albert Einstein wie kent er deze naam niet? Eenzame verstrooide professor met een oersaai leven? Ongrijpbare theorieën over ruimte en fysica?…E = MC2. De man van de relativiteitstheorie! En daar eindigt het voor de meesten van ons…hier zijn enkele feitjes die wijzen dat zelfs één van de grootste genieën ter wereld ook maar een mens was van vlees en bloed, en niet bepaald een saai leven had.

Einstein was een dikke baby met een groot hoofd

Zijn eigen moeder Pauline Einstein had het idee dat Albert een abnormaal groot hoofd had, de lieve dame was er in het begin zelfs van overtuigd dat haar kind zou misvormd zijn. De huisarts echter was in staat om de gemoederen te kalmeren, en enkele weken later was zijn hoofd normaal van omvang. Zijn grootmoeder was van oordeel dat Albert “een dikkertje” was. Uiteindelijk ontwikkelde Albert zich volledig normaal met de kleine uitzondering misschien dat hij wat traag was in handelingen.

Albert had een spraakgebrek als kind

Einstein was een stil kind, zwijgzaam en stil. Wanneer hij sprak deed hij dit zeer traag, hij herhaalde of fluisterde eerst volledige zinnen vooraleer ze daadwerkelijk uit te spreken. Hij zou dit hebben gedaan tot aan de leeftijd van negen jaar. Zijn ouders hadden schrik dat hij een geestelijke achterstand had (wat een ironie!). Rond die periode werd het ook duidelijk dat hij een bijzondere vorm voor humor ontwikkelde. Op een dag zei hij klaar en duidelijk “de soep is te heet!”, zijn ouders waren dolgelukkig dat hij voor het eerst op die manier sprak en ze vroegen hem waarom hij dit nooit eerder deed. Einstein repliceerde “Voordien was de soep altijd in orde!”.

Later zijn er studies die hebben aangetoond dat verschillende intellectueel briljante mensen op jonge leeftijd spraakproblemen kenden. Dit zou later bekend worden als “Het Einstein syndroom”.

Alles begon met een kompas

 

Op vijfjarige leeftijd kreeg hij van zijn vader een kompas. Hier begon de fascinatie van Einstein, hij begreep maar niet waarom de naald steeds in dezelfde richting wees. Hij begreep toen al dat er een kracht was in de blijkbaar lege ruimte. Dit voorval zou typerend worden voor hem en dit incident heeft hem nooit meer losgelaten.

Einstein faalde ooit voor een ingangsexamen

In 1895 op zeven tienjarige leeftijd probeerde Albert toegang te krijgen tot de Polytechnische School in Zürich. Hij haalde astronomisch hoge cijfers voor wiskunde, fysica en techniek maar faalde in de andere vakken (talen, geschiedenis, aardrijkskunde). Hij deed een tweede succesvolle poging één jaar later.

Albert Einstein had een onwettig kind

In 1980 ontdekten onderzoekers in zijn brieven een feit die nog niet gekend was over de grote genie. Hij had een dochter met een mede-studente Mileva Maric (met wie hij ook later huwde). Zijn dochter Lieserl blijft tot op heden een mysterie, het is namelijk onbekend wat er van haar is geworden. Er zijn verschillende theorieën hieromtrent volgens de éne bron is ze gestorven in 1903, andere bronnen spreken dat ze was afgestaan voor adoptie. Einstein heeft steeds geweigerd hierover duidelijkheid te brengen.

De huwelijkscrisis van Einstein en de verstandsovereenkomst

Met zijn eerste vrouw had hij twee zonen : Hans Albert en Eduard. Door zijn weergaloze academische successen en zijn vele reizen echter werd er een te hoge tol gelegd op het huwelijk. Hij vervreemde van zijn echtgenote. Op een bepaald ogenblik stelde Einstein haar een contract voor met voorwaarden. Zo mocht ze onder andere niet in zijn werkkamer komen, en moest ze zwijgen wanneer hij hierom verzocht. Ze stemde in met het contract. In feite waren ze vanaf dan twee vreemden die samenwoonden onder één dak.

Einstein’s vertroebelde relatie met zijn oudste zoon

Na de echtscheiding was de relatie met zijn oudste zoon gespannen. Hans Albert nam het zijn vader kwalijk dat hij zijn moeder had verlaten. Toen Albert Einstein dan nog de Nobelprijs won met een aanzienlijke som geld, kreeg dat moeder van zijn kinderen slechts de interest, de hoofdsom behield het genie voor zichzelf. Toen zijn zoon zich verloofd, kon de jongedame van zijn keuze ook niet op de goedkeuring rekenen van Einstein. Hans Albert werd later hoogleraar en hydraulische ingenieur in de Verenigde Staten. Het contact tussen vader en zoon was sporadisch, niet hartelijk, en bij de dood van Einstein kreeg hij nauwelijks iets uit de erfenis.

Einstein was een ladykiller

Na zijn echtscheiding huwde Albert met Elsa Löwenthal, eigenlijk een verre nicht. Eerst had hij de dochter van diezelfde Elsa het hof gemaakt, maar het jonge meisje ging niet in op zijn avances. Al gauw werd het duidelijk dat Einstein ontelbare affaires en avontuurtjes beleefde. Elsa bleef hem echter trouw en loyaal steunen. Het is onder andere gekend dat hij een affaire had met zijn secretaresse Betty Neumann.

Het genie en de bom

Het is algemeen bekend dat Einstein een hekel had aan de nazi’s, in 1939 schreef hij een brief naar de toenmalige Amerikaanse President Franklin Delano Roosevelt hem waarschuwende dat het Derde Rijk bezig was met een atoomprogramma. Hij drong er bij de President op aan om hetzelfde te doen. In de geschiedenisboeken staat dikwijls te lezen dat de brief van Einstein doorslaggevend was in de beslissing om een Amerikaanse atoombom te ontwikkelen. Vreemd genoeg werd Albert Einstein door de Amerikaanse geheime diensten aanzien als een risico, en hij nam niet deel aan het programma.

De legende van Einstein

Na zijn dood in 1955 werd zijn brein verwijderd en bewaard op sterk water. Jaren later werd er onderzoek uitgevoerd op het brein. Er werden verschillende anomalieën vastgesteld die niet voorkomen bij “normale” mensen.

Ook werd er een vreemde kronkeling gevonden in zijn brein, die volgens wetenschappers van die tijd als resultaat gaf dat de neuronen in zijn hersenen beter communiceerden, ook waren zijn hersenen letterlijk beduidend groter.

Citaten van Albert Einstein

Twee dingen zijn oneindig : het universum en de menselijke domheid, en ik ben niet zeker wat betreft het universum.

Gekheid is hetzelfde ding doen, nog eens, en nog eens, en nog eens, en een ander resultaat verwachten.

Er zijn twee manieren om te leven, de eerste is om alles te zien alsof het geen mirakel is, het tweede is ten doen alsof alles een mirakel is.

Ik ben geen artiest genoeg om verbeelding te schetsen. Fantasie is belangrijker dan kennis. Kennis is gelimiteerd. Fantasie omhelst de wereld.

Logica zal je helpen van A tot Z, fantasie zal je overal naartoe helpen.

Als je het niet kan uitleggen aan een zesjarige dan begrijp je het zelf niet.

Iemand die nooit een vergissing heeft begaan, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.

Het verschil tussen het geniale en domheid is dat het geniale gelimiteerd is.

Bedenking

Dit artikel is een poging om te illustreren dat alles “relatief” is, geniale mensen zijn ook menselijk in hun beslissingen doorheen hun leven. Inderdaad alles is relatief: intellect, kennis, macht, beroemd zijn, het belangrijkste is dat men niet vergeet mens te zijn! Dit is de relativiteitstheorie van Thalmaray, wat vandaag belangrijk is, is morgen misschien vergeten of juist niet. De kracht in de menselijke geest is van onuitputtelijke waarde, het is jammer dat de mensheid die niet altijd wil aanwenden voor een nobel doel. Albert Einstein had het wel begrepen, fantasie is de kracht die universeel is in zoveel verschillende dimensies, net zoals liefde. Indien jullie interesse hebben in dergelijke denkwijzen zou ik u zeker de werken van Stephen Hawking aanraden, het menselijke avontuur is pas begonnen!…

© Thalmaray – 2011

nden.

 

Leave a Comment