Het mysterieuze eiland Hy-Brazil: bakermat van de mensheid?

Hy-Brazil –  Geschiedenis bewaakt zijn grootste geheimen nog steeds zorgvuldig met de mantel der vergetelheid en het stof der eeuwen. Velen vragen zich tot op de dag van vandaag af, hoe een Zuid Amerikaans land als Brazilië, een van oorsprong Keltische naam kreeg. In 1500 wist iedereen Hy-Brazil  liggen, maar het was niet in het zuiden van het Amerikaanse continent, het lag enkele honderden mijlen ten westen van Ierland. Het was zichtbaar op vele land- en zeekaarten tot in 1800 toen het even raadselachtig verdween uit de geschriften van de geschiedenis en uit het collectief geheugen.

Wat als ik u zou vertellen dat het eilandje Hy-Brazil een maatschappij kende die duizenden jaren vooruit was op zijn tijd? Een graad van civilisatie waar wij zelfs vandaag nauwelijks aan kunnen tippen? Een oord waar de waarheid kan liggen van de mensheid en misschien zelfs wel de toekomst?

Spookeiland

Hy-Brazil leek een spookeiland dat verscheen in de kaarten gedurende eeuwen van Europese navigatie. Velen zijn het erover eens dat zeelui verantwoordelijk waren voor het ontstaan van legendes en straffe verhalen. Gezien de oppervlakte en de nabijheid van Ierland zou men kunnen denken dat het eerder een mythe was dan een vergissing. Maar desondanks blijft de twijfel…

In de vroege eeuwen van de beschaving waren foute interpretaties en andere nonsens uiteraard schering en inslag, maar desondanks zijn er heel wat documenten opgedoken die het verhaal staven. De Portugese ontdekkingsreiziger Pedro Alvares Cabral beweerde dat hij voor het eerst voet zette op het eiland van Hy-Brazil in 1500. Het spookeiland was al verschenen op de wereldmappen sinds 1325 en expedities om het te vinden hebben plaatsgevonden tot in 1872. Een lange periode waarin het eiland officieel niet werd gevonden.

Legendes

Opvallend is dat het eiland vaak voorkomt in Ierse legendes. Volgens de na vertelling ligt het eiland constant in mist (cfr. Avalon) en is aldus zo goed als totaal onzichtbaar, uitgezonderd één dag om de zeven jaar. De beschrijvingen in de oude teksten doen al gauw denken aan sciencefiction toestanden zoals een krachtveld of een cloacking systeem. Volgens bepaalde verhalen werd het eiland meermaals visueel waargenomen doch kon men het niet betreden…

Er is ook referentie naar andere mythische plaatsen zoals Atlantis en het Island van Sint-Brendan. De benaming Brazil zou komen van het Keltische woord “Breasail” wat een vertaling geeft van “nakomelingen” of “broederschap”.

Het eiland in de cartografie

De eerste cartograaf die het eiland letterlijk op de map zette was Angelino Dulcert. In een relatief korte tijd verscheen het ook op andere kaarten van de beroemde cartografen van Venetië. In 1480 is er ook een vermelding op een Catalaanse kaart, exact op dezelfde plaats. Opmerkelijk is dat sommige kaarten ook gedetailleerd zijn, zo kan men bij nadere studie een grote rivier zien op het eiland. De benamingen Brasil Rock en Galway Bay spreken eveneens over hetzelfde mythische eiland.

Expedities

John Cabot beschreef in 1947 het eiland. Twee nieuwe expedities in 1480 en 1481 vertrokken vanuit Bristol op zoek naar Hy-Brazil.

Ondanks de eigenaardigheid lijkt er geen verband te zijn met de latere ontdekking van het land Brazilië. Bij de ontdekking van Brazilië kreeg het namelijk heel wat andere namen, doch er blijft scepticisme ontstaan over de uiteindelijke naam: Keltisch van oorsprong.

In 1674 is er een bewering van kapitein John Nisbet dat hij effectief het eiland heeft gezien tijdens zijn trip van Frankrijk naar Ierland. Hij beschreef een vreemd stenen kasteel en de populatie van zwarte konijnen. In bepaalde andere geschriften is er sprake van een magiër.

In bepaalde stukken wordt het eiland dikwijls vergeleken met “Everzwijneiland” een eiland of atol die werd ontdekt in 1862. In 1870 werd gesuggereerd dat beide eilanden dezelfde plaats waren. Deze vergelijking blijft nog verschillende jaren aanhouden.

Het geheim van Hy-Brazil

 

Volgens verschillende mondelinge bronnen en soms zelfs in bepaalde geschriften worden reisverslagen weergegeven van de enkelingen die daadwerkelijk voet aan wal zouden hebben gezet op het eiland. De beschrijving van deze mensen is indrukwekkend te noemen. Men spreekt van gigantische steden met een technologie die eeuwen voorsprong had op de toenmalige tijd. Bepaalde zaken worden beschreven die verbazend genoeg termen en voorwerpen omschrijven die nog sinds honderden jaren niet werden uitgevonden of gebruikt zoals elektriciteit, vliegende voertuigen, onderzeeërs en een enorme kennis van geneeskunde. Zelfs indien het verhalen waren van fantasten is de kennis en de bewoording van deze zaken bijzonder te noemen.

De inwoners zelf worden beschreven als hoog gecultiveerde individuen die beschikten over wonderbare gaven zoals telepathie en magnetisme. Er is telkens ook sprake van een radiant licht dat deze personen zou omgeven.

De theorie

Hedendaagse onderzoekers opteren verschillende stellingen de één al meer verbazend dan de andere en doch lijkt er van al deze historische mythes ergens een basis te bestaan, of althans een mogelijkheid om sommige denkbeelden effectief in overweging te nemen.

Velen zijn het erover eens dat het hier inderdaad zou gaan om Atlantis. Een hypermoderne stad die al werd beschreven sinds het begin der geschreven verslaggeving bij de Grieken en de Romeinen. Men wijst erop dat sinds de prehistorie er talloze kunstvoorwerpen, geschriften en mondelinge getuigen bestaan die onderschrijven dat de aarde werd bezocht op wat een buitenaardse beschaving lijkt. Hy-Brazil zou inderdaad een bastion kunnen geweest zijn van deze buitenaardse bezoekers, het onzichtbaar blijven zou voor een meer superieure beschaving technologisch enkel een detail zijn.

Volgens verschillende filosofen is het niet ondenkbaar dat onze planeet al sinds eeuwen werd bezocht door buitenaardse beschavingen. Er zijn talloze voorbeelden in de verschillende religies over hemelse verschijningen. Sommigen denken dat het eigenlijk om een interactie ging van mensen met buitenaardse bezoekers.

Sciencefiction of niet?

Alles toeschrijven aan nonsens zou te gemakkelijk zijn. Niet de eerste beste geleerden hebben over dit vraagstuk tientallen jaren onderzoek gedaan en zijn tot schokkende conclusies gekomen. Conclusies die bovendien in de meeste gevallen onweerlegbaar zijn en heel wat heilige huisjes door elkaar schudden.

Erich von Däniken had het bijvoorbeeld over “Waren de Goden kosmonauten?” op basis van zijn studie in de patronen gevonden bij de oude Inca, Maya en Azteken piramiden. Het eiland Hy-Brazil kon evengoed een buitenpost zijn van een buitenaardse civilisatie.

In alle religies hebben de gelovigen een soort van leidraad ontvangen door een “hemelse” autoriteit: de Bijbel, de Koran, de vele Joodse en Hindoe geschriften en nog zovele anderen. Iedere religie heeft als basis een soort van een handleiding meegekregen. De filosofen vandaag vragen zich af waren dit handleidingen van de bezoekers om onze ontwikkeling een boost te geven?

Als ik het sceptisch bekijk zou ik me meteen afvragen waarom hebben de verschillende bevolkingsgroepen niet allemaal dezelfde basis gekregen? Kan het zijn dat doorheen de eeuwen de interpretatie is vervaagd of veranderd? Heeft de mens het niet aangepast aan zijn eigen ego?. Men zou ook kunnen stellen dat de verscheidenheid in de menselijke bevolking ook aanwezig is bij een buitenaardse bevolking? Waren alle profeten, heiligen en zieners buitenaardse bemiddelaars? Waren mythische dieren die opdoken in alle culturen bewoners van een ander universum?

Fundamentalistische gelovigen, er zijn er aanwezig in iedere godsdienst, gaan dit argument onmiddellijk van tafel vegen. Nochtans is dit sciencefiction scenario nog niet eens zou gek als het klinkt.

In de typische menselijke hoogmoed heeft 99,9% van de bevolking de gedachte dat wij een subliem intellectueel wezen zijn. De waarheid is echter dat wij nog in de peutertijd staan van de menselijke ontwikkeling.

Waar zou het eiland nu zijn?

Het is niet ondenkbaar dat eventuele buitenaardse hulp en bemiddeling is gestopt. Dit kan te wijten zijn aan het agressieve karakter van het menselijk ras. Het zal wel ook in alle religies gepast hebben om eventuele bewijzen te verzwijgen of te vernietigen. Religies zijn doorheen de eeuwen verwaterd tot menselijke politiek, er is niets meer hemels aan.

Bedenking

Hy-Brazil is slechts een illustratie van bepaalde feiten en zaken die niet echt kloppen in onze geschiedenis. Het ligt in de menselijke natuur om te zoeken naar antwoorden hoe vergezocht deze soms ook mogen zijn. Deze stelling is voor sommigen compleet knettergek, net zoals bepaalde religieuze standpunten voor een ander krankzinnig zijn.

Vreemd is wel dat in het voorbeeld van Hy-Brazil er geschriften zijn met voldoende aanwijzingen. Er bestaan documenten hieromtrent die het daglicht niet zien zoals in de archieven van het Vaticaan. Het is opmerkelijk hoeveel duistere organisaties zich hebben verdiept in de materie, tot op de dag van vandaag. Tolkien was geobsedeerd door de gedachte, alsook vele vooraanstaande figuren uit alle tijden.

Mythe of werkelijkheid, er is één ding waar ik niet aan twijfel en dat is het feit dat de mensheid zwemt in een zee van  egocentrische alwetendheid en hoogmoed, terwijl het niet zo ondenkbaar is dat wij een helpende hand hebben nodig gehad, zelfs dan staan wij nog heel ver van wat waarschijnlijk de bedoeling is.

© Thalmaray

 

Leave a Comment