Geniale mensen: een lijstje van historische briljante geesten

Geniale mensen: een lijstje van historische briljante geesten

 

Genialiteit is een begrip die zoals het past bij het woord moeilijk is te definiëren. Een genie is het best te omschrijven als iemand met uitzonderlijke intellectuele capaciteiten waarbij eigen creativiteit een grote rol speelt en dan nog meestal in een gradatie die als baanbrekend wordt beschouwd.

Een echte wetenschappelijke beschrijving van de term is er niet, gezien er evenveel variaties zijn in genialiteit als er hoogbegaafde mensen zijn.

Het woord is afkomstig uit het Latijn genius best te vertalen als lichtende geest, of lichtbaken. Ook het werkwoord gigno, genui, genitus is relevant met het moderne woord, het betekent: produceren, creëren, leven geven aan. Onder keizer Augustus kreeg het woord ook de betekenis van inspirator.

De vanzelfsprekende voorbeelden zoals Albert Einstein, Leonardo Da Vinci en Dr. Stephen Hawking zijn niet opgenomen in de lijst gezien de bekendheid van beide heren buiten proportie is in vergelijking met hun collega’s.

Galileo Galilei – I.Q. 185.

Galilei was een Italiaanse filosoof, astronoom en wiskundige die enorme contributies heeft gedaan op het vlak van bewegingswetenschap, astronomie en het wetenschappelijk denken. Zijn studies waren baanbrekend voor de bewegingsleer. Zijn hardnekkige bewering dat de natuur bestond uit wiskundige processen lag aan de basis om experimenten te aanvaarden als de onderzoeksmethode in de wetenschappelijke richtingen. Op astronomisch vlak heeft hij de telescoop geïntroduceerd als zijnde het bewijs voor het Copernicaanse heliocentrisch systeem. Gezien hij rechtlijnig tegen Bijbelse gedachten ging werd dit hem uiteindelijk ook noodlottig en maakte hem een gemakkelijk doelwit voor de Inquisitie.

Bobby Fisher – I.Q. 187.

Deze Amerikaanse grootmeester werd de jongste grootmeester ooit in 1958. Hij is hoofdelijk verantwoordelijk voor de introductie van het schaakspel bij het grote publiek, en dit door een combinatie van onstuimig enthousiasme en briljante spelwijze. Vooral toen hij wereldkampioen werd in 1972 was zijn populariteit enorm hoog. Hij begon te spelen op zesjarige leeftijd en gaf doodleuk tien jaar later zijn schoolstudies op om zich volledig te wijden aan de geheimen van het spel. Hij was de eerste Amerikaan die de Russische schaakdominantie op een verbluffende wijze wist te doorbreken. Hij staat nu nog bekend als de grootste schaakspeler ooit.

Blaise Pascal – I.Q. 195.

Blaise Pascal was een Franse wiskundige, religieuze filosoof, proza specialist en fysicus. Hij is de grondlegger van de moderne theorie van waarschijnlijkheden, beter bekend als de Wet van Pascal. Hij propageerde zijn bevindingen in een religieuze context en maakte zo een legering tussen de wetenschappelijke en de Bijbelse strekkingen. Andere grootheden zouden later in zijn voetsporen treden zoals Jean-Jacques Rousseau en andere vooraanstaanden existentialisten.

Madame de Stael – I.Q. 180.

Madame de Stael beter bekend als Anne-Louise-Germaine Necker, Barones de Staël-Holstein was een Zwitserse-Franse letterkundige, politieke activiste. Ze was voornamelijk actief in de geschiedenis van Neoclassicisme tot het Romantisme. Ze was vooral bekend door haar vereniging van intellectuelen. Ze schreef talrijke romans, toneelstukken, politieke manifesten, geschiedenis werken, poëzie en een autobiografie. Ze bereikte moeiteloos het niveau van René Descartes.

Ludwig Wittgenstein – I.Q. 190.

Wittgenstein was een Engelse filosoof van Oostenrijkse afkomst. Volgens velen was hij de grootste filosoof van de twintigste eeuw. Zijn voornaamste werken Logisch-philosophische Abhandlung en Philosophische Untersuchungen  legden een basis voor een hele reeks vervolg literatuur, en vormden de basis voor de analytische traditie in de filosofie. De persoon zelf was trouwens een inspiratiebron voor verschillende artiesten, men kan stellen dat zijn genialiteit ver buiten zijn vakkennis is gegroeid.

John Stuart Mill – I.Q.-200.

John Stuart Mill was een Engelse filosoof, economist en exponent van het utilitarisme. Hij was een prominente schrijver in de negentiende eeuw en blijft de wereld verbazend door zijn logica en ethische theorieën. Hij werd gekenmerkt door zijn uiterst sobere levensstijl. Zijn ideeën hebben ongetwijfeld een diepe indruk nagelaten in de Engelse literatuur. Hij was wel een controversieel figuur en verschillende van zijn standpunten hebben verhitte discussies tot stand gebracht.

Emanuel Swedenborg – I.Q. – 205.

Deze pientere Zweed was een filosoof, christelijke mysticus, theologie hoogleraar en wetenschapper. Hij staat voornamelijk bekend voor zijn Bijbelvertalingen, die hij letterlijk het woord Gods noemde. Na zijn dood werd zijn erfenis in eer gehouden door verschillende groeperingen die zijn gedachtegoed veilig stelden voor de toekomst. Uit deze vereniging ontstonden verschillende religieuze Kerken zoals de Kerk van Jeruzalem.

Johann Wolfgang von Goethe – I.Q. -210.

Goethe was een toneelschrijver, poëet, romanschrijver, staatsman, wetenschapper, regisseur, criticus en artiest. Hij wordt aanzien als de grootste Duitse letterkundige van de moderne tijd. Hij is de enige Duitstalige schrijver die op gelijk niveau stond met de beroemde Duitse filosofen en componisten. Zijn bekendheid in de Duitstalige cultuur is alom heersend en zijn werken zijn allen klassiekers. Een van de belangrijkste Europese vertegenwoordigers van de Romantische stroming.

Bedenking

Belangrijk te weten is dat de vermelde I.Q (Intelligentie quotiënt) in de vermoedelijke wijs moet worden gezien daar deze test bij heel wat van die mensen niet voorhanden was in hun tijd.

Ook een vermelding waard is dat een genie dikwijls rationeel de omvang van zijn genialiteit niet prijsgeeft. Het is dan ook daadwerkelijk moeilijk om deze mensen echt te doorgronden. Iemand met een torenhoog I.Q. vertelde me eens dat er genialiteit ligt in het zwijgen. De meeste inschatting gebeurd dan ook in geleverde prestaties of geschriften, het is jammer dat men bij deze mensen telkens de nadruk legt op het geniale aspect en niet de complexiteit van het individu samen met deze inzichten of kennis probeert te begrijpen. Ben ervan overtuigd indien met dit zou doen er soms een andere kijk zou zijn en een beter inzicht in de personen.

De vloek van de genialiteit is de eenzaamheid der gedachten.

 

© Thalmaray – 2012.

Leave a Comment