Criminele wetenschappers: tussen genialiteit en misdaad

Criminele wetenschappers met enkele lugubere karaktertrekken een beperkte vluchtige opsomming.

 

Zoals al vele malen herhaald in menig literair stuk: de grens tussen genialiteit en waanzin ligt heel dicht. In de bewondering voor buitengewone geesten was het dan ook onvermijdelijk dat ik kennis zou nemen van mensen met een briljante wetenschappelijke kennis doch met een duistere zijde. Ook nu nog in de wetenschappelijke wereld flirt men graag met obscure en soms zelfs occulte materie. Het is bewezen dat iedere mens een duistere passagier in zich draagt doch sommigen worden geconsumeerd door hun alter-ego. De opsomming van enkele voorbeelden is uiteraard in geen geval beperkend, sterker nog, er zijn waarschijnlijk duizenden gevallen die onbekend zullen blijven.

Paracelsus

Nu niet meteen de man die je in dit rijtje verwacht van criminele wetenschappers. De Zwitser zal wereldberoemd blijven door zijn bijdragen in het veld van de toxicologie, verder was hij ook een begenadigd uitvinder. Slechts enkelen weten echter dat hij een sinister project had namelijk de creatie van nieuwe wezens: de homunculi. Volgens sommige bronnen is dit experiment ook geslaagd doch verdwenen de experimenten. Deze bizarre dwergachtige creaturen werden vervaardigd door menselijke lichaamsdelen, sperma en haar.

Dr. Jack Kevorkian

Deze Amerikaanse arts kende ruime bekendheid als de advocaat en de voorstander van euthanasie. Volgens eigen beweringen heeft hij meer dan 130 patiënten geassisteerd naar de volgende wereld. Hij ontwierp zelfs een semiautomatisch systeem om zelfmoord te plegen. In 1999 werd hij uiteindelijk gearresteerd en verdween voor acht jaar achter de tralies.

Op het moment van zijn daden had hij geen medische erkenning meer en wat nog sterker is: hij bedroog de eed van Hippocrates en beëindigde bewust mensenlevens.

Johann Konrad Dippel

Dippel werd geboren in het kasteel Frankenstein en stond volgens sommige bronnen model voor de roman van Mary Shelley.  Deze theorie is bedenkelijk maar met zekerheid staat vast dat deze dokter verschillende vivisecties uitvoerde. Hij stond bekend voor gruwelijke experimenten op lijken. In de meeste manuscripten staat te lezen dat hij een experiment voor ogen had om de ziel van één lijk over te brengen naar een andere overledene. Gekker kan het bijna niet.

Dr. Joseph Mengele

Waarschijnlijk de meest beruchte van het gezelschap. Mengele verkreeg de bijnaam “de Engel des doods” door zijn gruwelijke experimenten in de Duitse concentratiekampen gedurende wereld oorlog twee. Hij was de voornaamste S.S. arts van het Derde Rijk, en was geobsedeerd door experimenten om beter ziektes te begrijpen en verwondingen opgelopen op de slagvelden te genezen. Vooral bekend zijn de experimenten op tweelingen. Deze man gebruikte letterlijk gevangenen als proefkonijnen in zijn laboratoria. Soms liet hij mensen doden om gewoon te dissecteren.  Hij werd later de personificatie van het nazi kwaad.

Alfred Nobel

Dankzij zijn uitvinding van de nitroglycerine die verwerkt werd in dynamiet gaf hij de wereld een krachtig massa vernietigingswapen. Zijn eigen broer en verschillende medewerkers lieten het leven in één van zijn experimenten toen een laboratorium de lucht inging. Zijn uitvinding is verantwoordelijk voor honderdduizenden doden. Hij kreeg dan ook de bijnaam de “handelaar van de dood”.

Om de publieke opinie te sussen stichtte hij de Nobel Prijs commissie. Volgens sommige bronnen had hij echter totaal geen wroeging over zijn uitvinding.

Trofim Lysenko

Lysenko was een speciaal kaliber van gestoorde geest, hoewel hij niet rechtstreeks verantwoordelijk was voor fataliteiten, heeft deze man de wetenschap in de Sovjet Unie jarenlang gesaboteerd door valse onderzoeken en vooral valse resultaten te produceren. Deze man rapporteerde enkel successen en sprak nooit over tegenvallende resultaten. Niemand heeft ooit zo de wetenschap gemanipuleerd als deze Rus.  Door zijn toedoen was er onder andere voedselschaarste gedurende vele jaren.

Dr. Shiro Ishii

Hij was één van de voornaamste Japanse oorlogsmisdadigers tijdens de tweede wereld oorlog. Sommigen noemen hem dan ook de Japanse “Dr. Mengele”. Van opleiding was hij microbiologist en generaal in het Japanse leger. Hij wordt aanzien als één van de grondleggers van de biologische oorlogsvoering. Na zijn opleiding als arts legde hij zich voornamelijk toe op de toxicologie. Hij kreeg een ultra geheim onderdeel van het Japanse leger onder zijn bevoegdheid genaamd Eenheid 731. Al tijdens de Chinees-Japanse oorlog testte hij verschrikkelijke biologische wapens.

Zijn staat van dienst is niet van de minste zo maakte hij zich schuldig aan volgende misdaden: vivisectie op levende mensen, amputatie, bevriezing van lichaamsdelen. Levende mensen waren objecten om granaten en vlammenwerpers op uit te testen. Hij had ook een intensief vaccinatieprogramma en infecteerde gevangenen met de meeste verschrikkelijke ziektes. Hij overleed in een Amerikaanse militaire gevangenis.

Dr. J. Robert Oppenheimer.

De leider van het Manhatten Project was in feite de vader van de atoombom. Van natuur een briljante fysicus ontpopte hij zich tot de bezieler van het project en de drijvende kracht die het mogelijk gemaakt heeft om de atoombom te ontwikkelen. Hoewel hij niet de grootste bijdragen op wetenschappelijk gebied heeft geleverd wordt algemeen erkend dat hij door zijn enthousiasme en nooit aflatende positieve instelling hij het cement was tussen alle vorsers met het gekende resultaat tot gevolg. De atoombom gaf de mensheid voor het eerst de mogelijkheid om zichzelf te vernietigen

Dr. Sigmund Rasher

Rasher is minder gekend dan zijn tijdsgenoot en beruchte collega Mengele doch diende in geen geval onder te doen voor zijn kompaan. Het concentratiekamp van Dachau was zijn persoonlijk laboratorium waar hij de meest bizarre experimenten liet uitvoeren. Medische experimenten, verminking, experimenten met fatale afloop was dagelijkse kost voor deze anders briljante arts. Hij ontwikkelde onder andere de cyanide pillen, ironisch genoeg werden deze later gebruikt door talrijke hoge S.S. officieren die verkozen zelfmoord te plegen op het einde van het Derde Rijk. Zijn beste vriend Heinrich Himmler zou eveneens deze cyanide pillen gebruiken om gevangenschap te ontlopen.

Bedenking

Wanneer men stilstaat bij de excessen van artsen en criminele wetenschappers in de geschiedenis kan men slechts tot de conclusie komen dat ook mensen met een logische wetenschappelijke opleiding niet immuun zijn voor de verleidingen van het obscure. Het is vreemd om te lezen dat “in naam van de wetenschap” de grenzen worden verlegd naar het immorele en zelfs het onmenselijke toe.

Kennis blijkt inderdaad macht te zijn, het is beangstigend om tot de constatatie te komen dat deze kennis ook gebruikt wordt tegen de mensheid. Zoals al gezegd in het voorwoord, de grens tussen experimentele geesten en obscure gedachten is filter dun. Men kan stellen dat de mens nog strijd levert met primitieve instincten enerzijds en de verlichting van het menselijk intellect anderzijds.

© Thalmaray – 2012.

 

Leave a Comment