Dating kaarten van de negentiende eeuw

Dating kaarten – In de negentiende eeuw was het niet bepaald gemakkelijk om sociale contacten te leggen, laat staan romantische. Een afspraakje versieren was een nationale sport, correctie het was bijna een wiskundige wetenschap. Een mens moest vindingrijk zijn in die tijd. Alzo ontstond de ‘invitatie kaart’ ook wel de’ escort kaart’ genoemd. De term escort had wel een andere betekenis dan nu, het kwam van het werkwoord escorteren dus begeleiden.

flirt_1447175644

Het was geen gebruik in de hogere sociale kringen, maar wel in de laat ons zeggen ‘avontuurlijke” kringen. Het was een vorm om discreet een afspraakje te krijgen, of interesse op te wekken van een bepaalde jongedame. Het werd meestal stuntelig gegeven aan de dames in kwestie. Het was een soort van Tinder avant la lettre, en zeker niet een officiële introductie. Uiteraard had dit een soort van rebels karakter, wat het meer aantrekkelijk deed overkomen. Het feit dat het een soort van mogelijke vrijgeleide was naar een zogenaamde “verboden vrucht” was heel aanlokkelijk.

Sommige  dating kaarten zijn echte juweeltjes en de zogenaamde pick-up-lines zijn hilarisch. Iedere man heeft ooit wel eentje gebruikt, maar de kans dat je deze hebt uitgesproken is bijzonder klein. het is jammer dat er hier geen historische studies over gedaan zijn, men kan zich alleen maar afvragen wat de slaagkansen waren van dergelijke “pick-up lines”. Grappig is wel dat rondom deze kaarten wel een lucratieve industrie is ontstaan, menig drukker had hierdoor extra werk en dus extra inkomsten.

Enkele dating kaarten waren vrij onschuldig, andere waren meer recht voor de vuist, naargelang ze werden gegeven aan wie en vooral waar. Men kan zich gerust voorstellen dat de vrijpostigheid werd bedekt door de mantel der liefde, of juist niet. het is niet ondenkbaar dat sommigen de hel verwensten aan de eigenaars van deze kaarten. Puriteinen waren nu eenmaal in de meerderheid, maar clandestiene overtredingen van de goede moraal ging er blijkbaar zoetjes in.

Nu zijn ze leuke curiosa van de geschiedenis, jammer dat heel veel van die dingen zijn verloren gegaan. Ze verdienen heus wel een plaatsje en zijn sociologisch interessant.

© Thalmaray

Bewaren

Leave a Comment